top of page

האתר הוקם במטרה לרכז מידע על כלל חללי ׳חרבות ברזל׳, מועדי הלוויה ומיקומי השבעה על מנת שנוכל לחלוק להם כבוד אחרון וללוותם בדרכם האחרונה. על מנת לשמור על רצון המשפחות ובטיחות האזרחים, הפרטים יפורסמו בתנאי שהתפרסמו קודם במקומות אחרים. 

לפני הוספה, כדאי לוודא שהחלל עדיין לא קיים באתר. לעריכה או הוספת פרטים לחלל המופיע באתר פנו לצוות מנהלי האתר.

לרשימת כל החללים ←      פנייה לצוות ←

הוספת חלל

העלאת קובץ
ארגון *

מידע נוסף שלא יוצג באתר

Redirecting...

bottom of page